Disclaimer

Hoewel Bouwbedrijf van Stiphout en/ of Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten, publicaties, foto’s en illustraties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/ of Bouwbedrijf van Stiphout en/ of Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling.

Op deze website is ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Bouwbedrijf van Stiphout en/ of Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.